POHDH
PLATE-FORME DES ORGANISATIONS HAITIENNES DES DROITS HUMAINS

Accueil > Publications > Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 50 : Janvier - Février 2020

Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 50 : Janvier - Février 2020

vendredi 15 mai 2020

Pou mwa janvye ak fevriye 2020 an, POHDH kontan prezante ou premye nimewo Bilten se « Mèt Kò Ki Veye Kò ». Atravè nouvo nimewo sa, POHDH ap kontinye boukante lide ak nou sou sa kap pase, sou travay ak pozisyon òganizasyon dwa moun yo sou konjonkti an nan kad misyon pwomosyon ak defans dwa moun. Nan sans sa, nou rete kwè premye nimewo sa a ap pèmèt nou gen yon lide sou sa kap pase nan peyi a soti janvye pou rive fevriye 2020 epi ede ranfòse angajman nou nan batay kap fèt pou yon sosyete ki chita sou jistis sosyal.

« Se Mèt Kò Ki Veye Kò » kase randevou avè w pou yon pwochen nimewo.

Mèsi anpil, toujou rete konekte ak POHDH !