POHDH
PLATE-FORME DES ORGANISATIONS HAITIENNES DES DROITS HUMAINS

Accueil > Publications > Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 49 : Mai - Juin 2019 : *Volume : 7 # (...)

Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 49 : Mai - Juin 2019 : *Volume : 7 # 3

vendredi 16 août 2019

Pou mwa Me ak Jen an, POHDH pote lakay ou 3 zyèm nimewo Bilten se «  Mèt Kò Ki Veye Kò ». Yon bilten k ap ede n konprann divès dosye ki makònen ak dwa moun yo. Kote nou pap sispann denonse vyolasyon dwa moun ki te fèt nan mwa Me 2019 la sou plizyè etidyant nan kèk Inivèsite, n ap pèmèt ou reviv tou atelye POHDH te òganize mwa pase a sou kad legal pou batay kont koripsyon nan kontèks gwo mobilizasyon sitwayèn apre piblikasyon 2zyèm pati rapò Lakoudèkont sou jesyon lajan PetwoKaribe a, nan menm nimewo sa a n ap pwofite atire atansyon otorite yo sou pwoblèm dlo popilasyo an ap konfwonte divès kote nan peyi a.

« Se Mèt Kò Ki Veye Kò » kase randevou avè w pou yon lòt nimewo nan mwa k ap vini yo.

Mèsi anpil !