POHDH
PLATE-FORME DES ORGANISATIONS HAITIENNES DES DROITS HUMAINS

Accueil > Publications > Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 48 : Octobre - Novembre - Décembre 2018 (...)

Bulletin "Se Met Kò Ki Veye Kò" Numéro 48 : Octobre - Novembre - Décembre 2018 : *Volume : 6 # 8

jeudi 31 janvier 2019

Pou finisman lane 2018 la, nou pote pou ou 48 tyèm nimewo Bilten se « Mèt Kò Ki Veye Kò » pou mwa Oktòb – Novanm ak Desanm lan. Bilten espesyal sa a gen ladan l plizyè sijè ki makònen ak reyalite epi pwomosyon Dwa Moun yo anndan peyi a. Li soti tou nan yon moman kote gen gwo mobilizasyon k ap fèt pou mande Leta a fè limyè sou gaspiyay lajan « PetwoKaribe » a, se tou moman kote divès òganizasyon k ap defann Dwa Moun ak plizyè òganizasyon Fanm lage koukouwouj kont vyolans k ap fèt sou Fanm ak Tifi anndan sosyete a.
Bilten espesyal sa a rive sou ou tou nan yon moman kote pyès moun pa wè klè nan gouvènay peyi a, vyolans ak ensekirite pa sispann vale teren, moun Lasalin yo dlo nan je, moun Gran Ravin ak kèk lòt zòn nan anviwon Pòtoprens lan pa sipann viktim.
Li rive tou nan yon kontèks kote Platfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun yo (POHDH) ap fete 27 tyèm anivèsè l. Se epòk pou n gade ki kote nou ye nan konjonkti difisil sa a.
Kidonk, nou envite w foure je gade epi envite lòt moun vin dekouvri divès tèm ki anndan bilten sa a.
« Se Mèt Kò Ki Veye Kò » kase randevou avè nou pou yon premye nimewo nan kòmansman lane 2019 la.
Mèsi anpil !