POHDH
PLATE-FORME DES ORGANISATIONS HAITIENNES DES DROITS HUMAINS

Accueil > Plaidoyer > DEKLARASYON POU YON POLITIK PIBLIK NAN AGRIKILTI

DEKLARASYON POU YON POLITIK PIBLIK NAN AGRIKILTI

vendredi 13 octobre 2017

Nan okazyon 3 dat enpòtan nan mwa Oktòb la ki se : 15 Oktòb Jounen Fanm Peyizan – 16 Oktòb Jounen Mondyal Alimantasyon ak 17 Oktòb Jounen Mondyal Kont Lamizè ki se tou dat kote yo te asinen Jan Jak Desalin, fondatè nasyon Ayisyèn nan.
Nou menm Òganizasyon ki travay nan domèn agrikilti ak elvaj swa kòm gwoup peyizan, swa kòm enstitisyon k’ap akonpanye agrikiltè ak elvè peyi d Ayiti, oswa kòm òganizasyon k’ap defann dwa lamanjay, nou pran lapawòl pou’n defann agrikilti familyal peyizàn nan ki se baz sistèm agrikòl peyi a. Nou pran lapawòl pou’n kritike aksyon gouvènman Moyiz / Lafontan an ki di li vle relanse agrikilti peyi a ak yon estrateji li rele « Karavàn Chanjman » k’ap manje anpil lajan, san nou pa ka wè, nan ki sans karavàn sa a pral pote bon rezilta pou sistèm agrikòl peyi a nan mòn kou nan plenn yo.
Kidonk, nou deside pran pozisyon sa a

Telechaje delarasyon an nan fichye pdf ki anba a.

Portfolio