POHDH
PLATE-FORME DES ORGANISATIONS HAITIENNES DES DROITS HUMAINS

Accueil > Plaidoyer > Platfòm Òganizasyonwa Ayisyen Dwa Moun yo denonse gwo menas k ap peze sou (...)

Platfòm Òganizasyonwa Ayisyen Dwa Moun yo denonse gwo menas k ap peze sou libète piblik an Ayiti

lundi 30 septembre 2013

Depi anviwon de (2) lane Platfòm Òganizasyon Ayisyen K ap Defann Dwa Moun yo (POHDH) pa sispann siyale kalte gwo menas k ap peze sou libète piblik yo an Ayiti, patikilyèman libète pou manifeste, libète lapawòl ak laprès. Platfòm nan ap kontinye atire atansyon nasyon an sou ti jwèt anba anba k ap fèt pou mete baboukèt nan bouch jounalis ak militan konpetan depi Prezidan MARTELLY monte sou pouvwa a. Depi nan koumansman manda l la, Prezidan Repiblik la trase wout pèsekisyon ak mank respè pou Jounalis, nan fason li te konn trete yo. N ap sonje kouman Chèf Leta a te menase pou li joure manman Jounalis radyo Scoop F.M nan, Germain ETIENNE jou ki te 5 oktòb 2011 la. San nou pa bliye gwo kout kuipe li te fè sou Jounalis radyo Melodi a Michel ANTOINE nan konferans ki t ap fèt nan salon diplomatik nan dat 3 fevrye 2012 la, paske li te poze l yon kesyon ki te deranje l. Anplis, Prezidan an te refize reponn kesyon jounalis radyo Kiskeya a, Eddy Jackson ALEXIS aprè li te fin idantifye pou ki medya l ap travay. Konsa depi sou premye lane manda l la, Mesye Michel Joseph MARTELLY idantifye laprès kòm premye lènmi li nan konpòtman awogan ak move relasyon li te devlope ak yo. Depi aprè konpòtman sa yo lekòl lage ! Sòti nan menas vèbal, Jounalis kòmanse sibi atak fizik. Se pa yonn ni de (2) Jounalis ki pran kout baton ak bourad anba men sekirite rapwoche Prezidan Repiblik la. Aprè Watson PHANOR ak Etzer CESAR te fin sibi zak maspinay anba men ajan sekirite rapwoche Laprezidans 13 fevriye 2013 la se jounalis Rodrigue LALANE ki resevwa gwo bourad nan men yon lòt sekirite Prezidan an nan dat premye oktòb pase a. Daprè lòt enfòmasyon laprès rapòte kèk jou anvan ensidan sa, ajan sekirite rapwoche premye dam repiblik la Sophia Saint-Rémy MARTELLY agrese kèk jounalis nan ba Plato Santral. Jan pwovèb kreyòl la di l la : « de (2) se kont twa (3) se peche ». Tout zak vyolans jounalis yo ap sibi sou rejim Michel Joseph MARTELLY a montre aklè ki pwojè Gouvènman sa genyen.

Gouvènman anplas la pa gen ni de (2) ni twa (3) pwojè : se mete kanpe yon lòt fwa yon rejim bout di. Kou wè nou konnen l rejim diktatoryal yo pa janm danse kole ak laprès, yo pa sipòte ni kritik ni revandikasyon. Maspinay, egzil ak pèsekisyon politik, itilizasyon lapolis ak lajistis pou fè enjistis se kèk pami mwayen yo toujou itilize pou lage chwal selebride dèyè tout direktè opinyon, militan ak opozan k ap louvri je pèp la sou fason y ap malmennen bak peyi a. Gouvènman Martelly/ Lamothe la gen tan itilize tout zam nou sot site la yo, swa nan fèmen radyo oubyen pou pèsekite jounalis ak militan, osinon pou kraze manifestasyon. Entèdiksyon pou kite peyi a ak manda pou arete Mèt Andre MICHEL montre aklè kouman Pouvwa sa pare pou li bwè yon tas kafe anmè ak tout moun k ap pran pozisyon piblik kont gagòt k ap fèt sou administrasyon li an. Somasyon Dwayen Tribinal Sivil Pòtoprens la, Mèt Raymond Jean MICHEL voye bay jounalis Liliane PIERRE-PAUL nan dat 16 septanm pase a pwouve tout bon vre laprès p ap ka kontinye fè travay li kòmsadwa si nou pa leve vwa n pou n di otan ! N ap siyale tou, tout dènye manifestasyon ki fèt nan peyi a, soti mwa dawout pou bout nan mwa septanm, toujou fini anba katouch ak gaz lakrimojèn...

Sitiyasyon sa a k ap devlope jounen jodi a fas ak libète piblik yo pa yon bagay pou nou pran pou jwèt. Nou pa gen dwa kwaze bra nou tou pou n ap gade. Anpil moun toujou ap di : « Se pa vre ! Sa pa ka al pi lwen pase sa ». Nan aji tankou Sen Toma, se lè nou wè nou kwè, se konsa sitiyasyon yo ap dejenere devan je nou. Platfòm nan ap fè nou sonje pèp Ayisyen goumen anpil pou li kraze rejim baboukèt la. Se pat yon kado yo te fè pèp la. Anpil san te koule pou libète lapawòl te tounen yon reyalite. Men nan moman n ap pale la gen gwo bak k ap fèt fas ak pwen nou te make nan tan pase yo. Genyen gwo vyolasyon k ap fèt sou libète sa yo pa rapò ak sa manman lwa peyi a di. Jan pwovèb kreyòl la di l la : « Se an jwèt yo batize jwif ». Si nou pa frape pye nou atè pita ap pi tris. Se pou nou kontinye batay pou bon jan demokrasi ak respè Dwa Moun. Se pou nou lite pou libète piblik yo respekte kòmsadwa. Se pou chak jounalis santi yo an sekirite pou yo enfòme pèp la jan yo dwe fèl ! Egzil pa ladann ! Baboukèt pa danse kole ak demokrasi !